Osteopati och hälsa

Hur känns det att leva ett skadefritt liv?

I min filosofi har hälsa tre faktorer; Mentalt, emotionellt och kroppsligt. Emotionell hälsa utrycker sig som ett inre lugn och fokus. Mental hälsa kan vara motivationen att lära sig och åstadkomma saker. Kroppslig hälsa är medlet att göra det vi drömmer om.


I mitt eget liv har osteopati hjälpt mig med dessa tre aspekter. Den har hållt mig skadefri och tillåtit mig göra det jag mår bra av. Vare sig det är att vandra, arbeta, klättra eller simma i havet.


Kunskap om våra egna kroppar är centralt i den här balansgången mot hälsa. Genom att förstå på vilket sätt vi är unika, kan vi också förstå vad vi behöver göra för att utvecklas. Osteopati låter oss förstå djupa kroppsliga mönster. Vi kan också analysera balansen mellan stabilitet och rörlighet och på så sätt förstå hur kompensationer sprids genom kroppen. Den kunskapen lägger basen för en del av den skade- och smärtfria vägen mot mental och emotionell hälsa.


Klätterresa till Torredalen i Patagonia

Min Metod

Varje person som kommer in på mottagningen är en unik sammansättning av kropp och historia. Även om två personer har samma besvär eller symptom, så kan orsakerna vara helt olika. Under åren som osteopat har min förmåga att effektivt ringa in orsaken till problemet slipats fram.


Hela kroppen är viktig och undersöks, jag tittar särskilt på dess rörelsemönster och vävnadernas kvalitet. Om en dysfunktion finns, förändrar det nämligen både rörelsemönster och exempelvis musklers och bindvävens karaktär.


Utifrån en djup kunskap i fysiologi och anatomi skapar jag sedan en behandlings-plan som är skräddarsydd för personen i fråga. Genom att återskapa ett naturligt rörelsemönster i behandling, får kroppen de förutsättningar den behöver för att läka ut besväret. Metoden är effektiv!


Du som patient kan också känna dig trygg med att jag som osteopat D.O. MSc. BSc. Hons har kunskap och utbildning i patologi och vet när en person behöver refereras vidare till medicinsk behandling. 

Mitt fokus är alltid att hitta orsaken till problemet och inte bara behandla symtomen.

Osteopatins historia

Namnet Osteopati myntades i USA av Andrew Taylor Still, en läkare som använde manuell terapi för att behandla sina patienter. Andrew Taylor Still byggde sin klinik 1874, och på 10 år hade den växt till ett stort sjukhus. Konventionell medicin var begränsad på slutet av 1800 talet, och vid många medicinska tillstånd var Osteopati en mer effektiv behandlingsform.


Ett exempel på de tidiga osteopaternas framgång ser vi i statistiken från den stora influensaepidemin (Spanska sjukan) år 1918. Epidemin dödade 21 till 30 miljoner människor i hela världen och 28 % av den amerikanska befolkningen. Dödligheten på amerikanska medicinska sjukhusen låg mellan 30% och 40%. I New York city dog 68% av de patienter som kom till ett konventionellt medicinskt sjukhus. Osteopatiska sjukhus däremot hade en dödlighet på 0,25%.


Numera används inte Osteopati i första hand för behandling av infektionssjukdomar utan snarare för dysfunktioner relaterade till rörelseorganen. Det är resultatet av en logisk utveckling med tanke på den moderna medicinens spjutspetskompetens vid infektionssjukdomar och akutsjukvård m.m.


Jag vill ändå poängtera hur spännande det är att Osteopatin var så pass framgångsrik under Spanska sjukan - utan hjälp av läkemedel. Osteopatisk medicin har kunskap om nervsystem, cirkulationssystem och immunförsvar samt hur dessa relaterar till rörelseapparaten. Med hjälp av detta kan vi stärka kroppens egen läkningsförmåga.


Mycket av osteopatins unikhet ligger i dess grundprinciper:

Andrew Taylor Still

- Människan är en helhet.

- Kroppen är självreglerande och självläkande.

- Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.

- Rationell behandling baseras på dessa principer.


Principerna genomsyrar fortfarande dagens osteopatiska praktik. Oberoende av vilka besvär patienten söker för kommer osteopaten alltid att undersöka kroppen som en helhet. Ofta är ettsymptomatiskt område bara en liten del av ett större dysfunktionellt mönster i kroppen. Med andra ord kan orsaken till besväret befinna sig i ett helt annat, men direkt relaterat område. En kroppsdel kan vara mekaniskt överbelastad, beroende på hållningsmönster. Den kan ha fått nedsatt blodförsörjning på grund av förhindrat flöde. Smärta kan också ha neurologiska faktorer och därför ha utstrålande karaktär.


Osteopatisk behandling syftar till att förbättra hela kroppens funktion genom manuell terapi. Med en bättre funktion kan kroppens egna självläkande mekanismer ta vid och patienten bli besvärsfri.


Image from page 224 of Osteopathy Complete (1898)